Новини

ОБЩИНА РУДОЗЕМ ОРГАНИЗИРА ПРАЗНИК ЗА ДЕЦАТА ПО СЛУЧАЙ 1 ЮНИ
30.05.2022

Празнична програма за 1 април - Международен фестивал на хумора, сатирата, фолклора и изкуствата
30.03.2022

ПОЖАРООПАСНИЯТ СЕЗОН НАСТЪПВА!
29.03.2022
Заповед № ОК-03-02-113- 29.03.2022г.

ПРОЕКТ „ПРИЕМИ МЕ 2015” ПОДАДЕ РЪКА НА 150 ДЕЦА, ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА В ОБЩИНИТЕ РУДОЗЕМ, МАДАН И ЗЛАТОГРАД
21.03.2022

Процедура за избор на членове на Съвета на децата
18.03.2022
ПОКАНА   Във връзка с писмо № РД-01-22-557/15.03.2022 г. на Областния управител на област Смолян, Ви информирам, че стартира процедура по избор на членове на Съвета на децата – консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/, който от 2003 г. работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето.  Съветът включва представители на младите хора от всяка административна област на страната и насърчава детското участие в процесите на създаването и прилагането на политики свързани с младите хора. Предстои провеждане на Процедурата за избор на членове на Съвета на децата за...

ОБЩИНА РУДОЗЕМ ВЪЗСТАНОВЯВА НОРМАЛНИЯ РЕЖИМ НА РАБОТА НА УЛИЧНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ
11.02.2022
От проведена на 08.02.2022 г. среща между Министъра на финансите и Управителния съвет на Националното сдружение на общините, основната тема на която са компенсациите за общините във връзка с повишените цени на електроенергията, кметът на Община Рудозем, г-н Румен Пехливанов съобщи, че от днес на територията на общината се възстановява нормалния режим на работа на уличното осветление. По думите на кмета, Управителният съвет на НСОРБ е успял да убеди Министъра на финансите в необходимостта от допълнителни средства за поемане на увеличените разходи за електроенергия.Пресцентър на Община Рудозем