Кметство Коритата
Кмет - Станислав Станимиров Дъбов

тел: 0876 066 892

E-mail: koritata@rudozem.bg

4976 с. Коритата

Търсене
Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат