Кметство Витина
Кмет - Нермедин Февзиев Чеушев

тел. 0878 853 620

E-mail: vitina@rudozem.bg

4975 с. Витина

Търсене
Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат