Инж. Евелин Бозов

Инж. Евелин Веселинов Бозов

Роден на 08.04.1972 г. Женен с две деца.

Образование - висше:
магистър, специалност "Технологии и управление на транспорта" -  Русенски университет "Ангел Кънчев" - 2006 г.

От януари 2008 г. заместник-кмет на община Рудозем

Ресор: образование, здравеопазване, социални дейности, култура, спорт сметосъбиране и чистота и улично осветление

Търсене
BG-RRP-4.023 - ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД -ЕТАП I
ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН COVID-19