Състав
1. д-р Владимир Антонов Янков  - Председател на Общински съвет
2. Диан Фиданов Малеков - Зам. - председател на Общински съвет
3. Красимир Милков Шейков - Зам. - председател на Общински съвет
4. д-р Халед Али Хамо
5. Хава Исеинова Кехайова
6. Николина Ангелова Костадинова
7. инж. Венцислав Росенов Емилов
8. Радослав Величков Топалски
9. д-р Денис Александров Инджов
10. Шукри Асанов Халилов
11. инж. Радослав Валентинов Филизов
12. Иво Викторов Сираков
13. Семир Мехмедов Паликаров
14. д-р Незиха Хайриева Хутева
15. Данка Костадинова Чакърова
16. Катя Елемагова Хутева
17. Стоян Валентинов Трифонов
Търсене
Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат