Приемно време
ПРИЕМНИ ДНИ:

КМЕТ НА ОБЩИНА 
 
ДЕН ОТ СЕДМИЦАТА ОТ ДО
ПОНЕДЕЛНИК 9.30 ЧАСА 12.00 ЧАСА

                                       

 ЗАМЕСТНИК КМЕТОВЕ 

 
ДЕН ОТ СЕДМИЦАТА ОТ ДО
ПОНЕДЕЛНИК 11.00 ЧАСА
15.00 ЧАСА
12.00 ЧАСА
16.00 ЧАСА
ПЕТЪК 10.00 ЧАСА
15.00 ЧАСА
12.00 ЧАСА
16.00 ЧАСА
Търсене
Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат