Новини
ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ НА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ "УСТОЙЧИВО ЕКОЛОГИЧНО И СОЦИАЛНО – ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ ОБЩИНИ В СМОЛЯНСКА ОБЛАСТ"
27.02.2024
Обществените обсъждания на Концепция за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) BG16FFPR003-2.001-117 "Устойчиво екологично и социално-икономическо развитие на селските общини в Смолянска област" на водещ партньор Община Рудозем ще...

Стартира данъчна кампания 2024
01.02.2024
Община Рудозем уведомява всички данъкоплатци, че от 01.02.2024 г. стартира кампанията за плащане на местни данъци и такси за текущата година. Крайните срокове за плащане...

Покана за публичното обсъждане на бюджетната прогноза за следващите три години за местни дейности и проектобюджета на община Рудозем за 2024 г.
08.01.2024
РАМКА - ДОКЛАД

Община Рудозем сключи Административен договор за изпълнение на проект “ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ДЕТСКИ ГРАДИНИ С. ЕЛХОВЕЦ И С. ЧЕПИНЦИ, ОБЩИНА РУДОЗЕМ”
04.01.2024

ОБЩИНА РУДОЗЕМ Е НА ПЪРВО МЯСТО В СМОЛЯНСКА ОБЛАСТ ПО ОДОБРЕНИ БЛОКОВЕ ЗА САНИРАНЕ
23.12.2023
Община Рудозем е с най-много одобрени блокове за саниране в област Смолян, като от 12 подадени проектни предложения одобрените за финансиране са 9, а 3...

Обявления
ОБЯВА
01.03.2024
Решение №49 на Общински съвет – Рудозем от 15.02.2024г.

ОБЯВА
28.02.2024
 Заповед № РД-84/27.02.2024г.

СЪОБЩЕНИЕ
23.02.2024

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ИМОТ В С. СОПОТОТ
22.02.2024
СЪОБЩЕНИЕПРОТОКОЛ

ОБЯВА
14.02.2024
Уведомяваме жителите на гр. Рудозем, община Рудозем, че с Решение №39 на Общински съвет – Рудозем от 30.01.2024г. е разрешено изменение на Подробен устройствен план...

Търсене
Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат