Новини
ОБЩИНА РУДОЗЕМ ОРГАНИЗИРА ПРАЗНИК ЗА ДЕЦАТА ПО СЛУЧАЙ 1 ЮНИ
30.05.2022

Празнична програма за 1 април - Международен фестивал на хумора, сатирата, фолклора и изкуствата
30.03.2022

ПОЖАРООПАСНИЯТ СЕЗОН НАСТЪПВА!
29.03.2022
Заповед № ОК-03-02-113- 29.03.2022г.

ПРОЕКТ „ПРИЕМИ МЕ 2015” ПОДАДЕ РЪКА НА 150 ДЕЦА, ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА В ОБЩИНИТЕ РУДОЗЕМ, МАДАН И ЗЛАТОГРАД
21.03.2022

Процедура за избор на членове на Съвета на децата
18.03.2022
ПОКАНА   Във връзка с писмо № РД-01-22-557/15.03.2022 г. на Областния управител на област Смолян, Ви информирам, че стартира процедура по избор на членове на Съвета на децата –...

Обявления
Заповед № РД-154/11.05.2022 г. за изменение на ПУП
21.06.2022
Заповед № РД-154/11.05.2022 г. за изменение на ПУП

Заповед № РД-153/11.05.2022 г. за изменение на ПУП
21.06.2022
Заповед № РД-153/11.05.2022 г. за изменение на ПУП

Уведомление за инвестиционно предложение във връзка с основен ремонт (рехабилитация) на път III-868 „Рудозем-Смолян“
23.05.2022
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ И ДОСТЪП ДО ПРИКАЧЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ, МОЛЯ ПОСЕТЕТЕ СЛЕДНИЯ ЛИНК:https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/39513

Заповед № РД-158/13.05.2022 г. за въвеждане на временна организация на движението по случай 24 май
18.05.2022

ОБЯВА
17.05.2022
Уведомяваме жителите на гр. Рудозем, община Рудозем, че с Решение №340 от 14.04.2022г. е допуснато изменение на Подробен устройствен план (ПУП)- План за регулация  (ПР)...