Новини
Тестват системата за ранно предупреждение при бедствия и въздушна опасност на 01.04.2024 г.
28.03.2024
Информираме гражданите на Община Рудозем, че във връзка с Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия...

ВНИМАНИЕ! ПОЖАРООПАСЕН СЕЗОН!
18.03.2024

Община Рудозем проведе обществено обсъждане на Концепцията за интегрирани териториални инвестиции BG16FFPR003- 2.001-0117 „Устойчиво екологично и социално –икономическо развитие на селските общини в Смолянска област“
14.03.2024
Днес в Община Рудозем се проведе обществено обсъждане на Концепцията за интегрирани териториални инвестиции BG16FFPR003- 2.001-0117 „Устойчиво екологично и социално –икономическо развитие на селските общини...

ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ НА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ "УСТОЙЧИВО ЕКОЛОГИЧНО И СОЦИАЛНО – ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ ОБЩИНИ В СМОЛЯНСКА ОБЛАСТ"
27.02.2024
Обществените обсъждания на Концепция за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) BG16FFPR003-2.001-117 "Устойчиво екологично и социално-икономическо развитие на селските общини в Смолянска област" на водещ партньор Община Рудозем ще...

Стартира данъчна кампания 2024
01.02.2024
Община Рудозем уведомява всички данъкоплатци, че от 01.02.2024 г. стартира кампанията за плащане на местни данъци и такси за текущата година. Крайните срокове за плащане...

Обявления
ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ
28.03.2024
ОТНОСНО: Проект на Наредба за гробищните паркове и погребално – обредната дейност на територията на община Рудозем.      На основание чл. 26, ал. 3 от Закона...

ОБЯВА
06.03.2024
Решение №51 на Общински съвет – Рудозем от 15.02.2024г.

ОБЯВА
01.03.2024
О Б Я В А Уведомяваме жителите на гр. Рудозем, община Рудозем, че с Решение №50 на Общински съвет – Рудозем от 15.02.2024г. е разрешено изменение...

ОБЯВА
01.03.2024
Решение №49 на Общински съвет – Рудозем от 15.02.2024г.

ОБЯВА
28.02.2024
 Заповед № РД-84/27.02.2024г.

Търсене
Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат