Новини
ОБЯВЕН ПОЖАРООПАСНИЯ СЕЗОН В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ
14.03.2023

Обилните валежи и снеговалежи - причина за разрушения, застрашаващи живота и здравето на населението, имуществото и околната среда на територията на Община Рудозем
30.01.2023
Поради обилните валежи на територията на Община Рудозем и множеството сигнали от кметове на населените места, общински съветници и граждани за настъпили щети върху обществената...

ПРИЕМНА НА РЕГИОНАЛНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
20.01.2023

Без промяна в размера на местните данъци и такса смет в Община Рудозем
11.01.2023
Уважаеми жители на Община Рудозем, Информираме Ви, че по предложение на кмета д-р. Румен Пехливанов, Общински съвет – Рудозем прие решение, съгласно което през 2023 г....

ПРОТИВОПОЖАРНИ ПРАВИЛА ПО ВРЕМЕ НА КОЛЕДНИТЕ И НОВОГОДИШНИТЕ ПРАЗНИЦИ
15.12.2022

Обявления
ОБЯВА
31.03.2023
 УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СКИЦИ ТЕХНОЛОГИЧЕН ПРОЕКТ

ОБЯВА
31.03.2023
 Заповед № РД-93/93.03.2023г.

Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет в Община Рудозем и Предложение за планиране на социалните и интегрираните здравно-социални услуги на общинско и областно ниво за обществено обсъждане – 2023 година
23.03.2023
В съответствие с изискванията на основание чл. 37 (1) от Наредба за планирането на социалните услуги Община Рудозем е разработила Анализ на потребностите от социални...

ОБЯВА
14.03.2023
Решение №438 на Общински съвет – Рудозем от 10.02.2023г.

Годишни отчети за изпълнение на програмите за енергийна ефективност, съгласно чл.12 от ЗЕЕ
09.03.2023
Годишен отчет за 2022 г. за изпълнение на програмите за енергийна ефективност, съгласно чл.12 от ЗЕЕ

Търсене
BG-RRP-4.023 - ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД -ЕТАП I
ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН COVID-19