Новини
Община Рудозем уведомява всички граждани, че ще се извърши дезинсекция против комари в гр. Рудозем.
25.06.2024

Безплатни изследвания за рак на дебелото черво
25.04.2024
До края на юни всички жени и мъже на възраст 50 – 74 години (както и хора на друга възраст с фамилна обремененост), имат възможност...

Тестват системата за ранно предупреждение при бедствия и въздушна опасност на 01.04.2024 г.
28.03.2024
Информираме гражданите на Община Рудозем, че във връзка с Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия...

ВНИМАНИЕ! ПОЖАРООПАСЕН СЕЗОН!
18.03.2024

Община Рудозем проведе обществено обсъждане на Концепцията за интегрирани териториални инвестиции BG16FFPR003- 2.001-0117 „Устойчиво екологично и социално –икономическо развитие на селските общини в Смолянска област“
14.03.2024
Днес в Община Рудозем се проведе обществено обсъждане на Концепцията за интегрирани териториални инвестиции BG16FFPR003- 2.001-0117 „Устойчиво екологично и социално –икономическо развитие на селските общини...

Обявления
Провеждане на седмица на отворените врати за ранна диагностика на туберкулозата
20.06.2024

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ ПО ПРОЕКТ „РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ“ BG05M2OP001-5.001-0001
30.05.2024

О Б Я В А
30.05.2024
О Б Я В А Уведомяваме жители на гр. Рудозем, община Рудозем, че със Заповед № 151/23.04.2024г. е допуснато изменение на Подробен устройствен план (ПУП) –...

ОБЯВА
30.05.2024
О Б Я В А Уведомяваме жителите на гр. Рудозем, община Рудозем, че с Решение №84 на Общински съвет – Рудозем от 12.04.2024г. е разрешено изработването...

О Б Я В А
30.05.2024
О Б Я В А Уведомяваме жители на гр. Рудозем, община Рудозем, че със Заповед № 183/28.05.2024г. е допуснато изменение на ПУП-ПР за имоти №63207.502.35 и...

Търсене
Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат