Обяви и съобщения
Обява
31.07.2020

Уведомяваме жителите на община Рудозем, че със Заповед №301/30.07.2020г.  е допуснато изменение на Подробен устройствен план (ПУП)- План за регулация (ПР) за УПИ II-КЖЗ в кв.80 по плана на гр. Рудозем, общ. Рудозем.

Заповед №301/30.07.2020г.
Подробен устройствен план (ПУП)- План за регулация (ПР)

Търсене
АКТУАЛНИ СЪБИТИЯ