Новини
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК ОБЩИНА РУДОЗЕМ! ЧЕСТИТА 60 - ГОДИШНИНА ОТ ОБЯВЯВАНЕТО НА РУДОЗЕМ ЗА ГРАД!
14.08.2020
Уважаеми жители и гости на община Рудозем, Поздравявам Ви с Празника на град Рудозем и с 60-годишнината от обявяването му за град! Във време...

Заповед №304/03.08.2020 г. относно режим на водоползването в гр.Рудозем, кв.Възраждане
04.08.2020

Заповед №292/23.07.2020 г., относно: Забрана ползването на питейната вода на територията на община Рудозем за поливане
23.07.2020

ВНИМАНИЕ !!! РИСК ОТ ВЪЗНИКВАНЕ НА ПОЖАРИ В ГОРИТЕ!
17.07.2020

Обръщение на кмета на община Рудозем по повод големия брой положителни проби за Ковид 19
29.06.2020
Уважаеми съграждани,     С огромно съжаление искам да Ви информирам, че 17 от положителните проби в днешния ден са на жители на община Рудозем. Всички...

Обявления
Обява
10.08.2020
Уведомяваме Ви, че със Заповед № З-314/06.08.2020г. е одобрено изменение на (ПУП)-(ПРЗ) Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за имоти с идентификатори:...

Обява
07.08.2020
Уведомяваме жители на гр. Рудозем, община Рудозем, че със Заповед №311/05.08.2020г.  е допуснато изменение на Подробен устройствен план (ПУП)- План за регулация (ПР) за имот...

СЪОБЩЕНИЕ
30.07.2020

Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд за стопанската 2020-2021 год. на територията на област Смолян
29.07.2020
Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд за стопанската 2020-2021 год. на територията на област Смолян

ОБЯВЛЕНИЕ НА (ПУП)-(ПР) Подробен устройствен план – план за регулация за имоти с идентификатори: 63207.501.182; 63207.501.206; попадащи в  УПИ ХII, в кв.25 по плана на гр. Рудозем, общ.Рудозем
16.07.2020
    Уведомяваме Ви, че в Оба гр. Рудозем е представен (ПУП)-(ПР) Подробен устройствен план – план за регулация за имоти с идентификатори: 63207.501.182; 63207.501.206; попадащи...

Търсене
АКТУАЛНИ СЪБИТИЯ