Новини
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ
26.11.2021

ЗАПОЧНА ПОЛАГАНЕТО НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА НА УЛИЦА В с. ГРАМАДЕ
24.11.2021
Днес, след направена подготовка на трасето, започна полагането на асфалтова настилка на 1 от 3-те останали за асфалтиране улици в с. Грамаде. Община Рудозем продължава да...

ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА РУДОЗЕМ ЗА 2020-2040 г.
22.11.2021
ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА РУДОЗЕМ ЗА 2020-2040 г.ГРАФИЧНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ В ОБЩИНА РУДОЗЕМ
22.11.2021
№ 6 РУМЕН РАДЕВ - 2243 № 15 АНАСТАС ГЕРДЖИКОВ - 1049

ЗАПОЧНА ПОЛАГАНЕТО НА ПОСЛЕДНИЯ ИЗНОСВАЩ ПЛАСТ АСФАЛТ НА ул. "СТЕФАН СТАМБОЛОВ" В гр. РУДОЗЕМ
18.11.2021
Днес започна полагането на последния износващ пласт асфалт на ул. "Стефан Стамболов" в участъка от Детска градина "Снежанка" до Римския мост над р. Арда. Още...

Обявления
ОБЯВА
30.11.2021
Уведомяваме жителите на с. Борие, община Рудозем, че със Заповед № 509/29.11.2021г. е допуснато изменение на Подробен устройствен план (ПУП)- План за регулация и застрояване...

ОБЯВА
30.11.2021
Уведомяваме жителите на с. Чепинци, община Рудозем, че със Заповед № 502/23.11.2021г. е допуснато изменение на Подробен устройствен план (ПУП)- План за регулация  (ПР) за...

ЗАПОВЕД №427/22.10.2021г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП НА ИМОТИ
29.11.2021
ЗАПОВЕД №427/22.10.2021г.

ОБЯВА
26.11.2021
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ
26.11.2021
Община Рудозем в изпълнение на разпоредбата на чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове, предоставяме на вниманието на всички заинтересовани лица проект за изменение и...