Новини
ВРЕМЕННИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СЧИТАНО 27.11.2020 Г. ДО 21.12.2020 Г
30.11.2020
Заповед № РД-01-680/27.11.2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ
05.11.2020
Мотиви към проект на Наредба за определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Рудозем НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ОБЕМА...

От 26.10.2020г. стартира раздаването на индивидуални пакети с хранителни продукти на нуждаещи се жители на Община Рудозем
20.10.2020

Продължават ремонтните дейности в централната градска част на гр. Рудозем
10.10.2020
Във връзка с изпълнение на проекта за обновяване на централната улица в гр. Рудозем, в участъка от моста до Банка ДСК до края на улица...

ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ
17.09.2020

Обявления
О Б Я В А
25.11.2020
Уведомяваме жителите на с. Чепинци, че със Заповед № 459 от 14.11.2020 г. е одобрен ПУП-план за регулация и застрояване за УПИ V-озеленяване в кв....

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.26, АЛ.3 И АЛ.4 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ
23.11.2020
ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ        ОТНОСНО: Проект за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване,...

О Б Я В А
23.11.2020
Уведомяваме Ви, че със Заповед № 449/13.11.2020 г. на кмета на община Рудозем е одобрено изменение на Подробен устройствен план (ПУП)- План за регулация и...

О Б Я В А
23.11.2020
О Б Я В А Уведомяваме жители на гр. Рудозем, община Рудозем, че със Заповед №447/13.11.2020г. е допуснато изменение на ПУП-ПРЗ УПИ V-озеленяване в кв.22 по...

О Б Я В А
23.11.2020
О Б Я В А Уведомяваме жители на гр. Рудозем, община Рудозем, че със Заповед №446/13.11.2020г. е допуснато изменение на ПУП-ПРЗ за имот пл. № 881...

Търсене
АКТУАЛНИ СЪБИТИЯ