Новини
СЪОБЩЕНИЕ
02.03.2021

ПОКАНА
01.03.2021
за провеждане на обществено обсъждане и фокус група с представители на община Рудозем в рамките на разработване на План за интегрирано развитие на община (ПИРО)...

ПРОЕКТ НА ПИРО НА ОБЩИНА РУДОЗЕМ ЗА 2021-2027 Г.
17.02.2021
ТУК МОЖЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ С ПРОЕКТ НА ПИРО НА ОБЩИНА РУДОЗЕМ ЗА 2021-2027 Г.

Анкетно проучване за ПИРО Рудозем 2021-2027 г.
10.02.2021
АНКЕТНА КАРТА Уважаеми граждани на община Рудозем, в изпълнение на Закона за регионалното развитие и в отговор на предизвикателствата пред новия програмен период на ЕС, започна...

ПОКАНА
22.01.2021

Обявления
ОБЯВА
02.03.2021
  Уведомяваме жителите на гр. Рудозем, община Рудозем, че със Заповед № 121/26.02.2021 г. е допуснато изменение на Подробен устройствен план (ПУП)- План за регулация и...

ОБЯВА
01.03.2021
Общинска Администрация- Рудозем уведомява жителите на общината, че е открита  процедура  за  издаване  на  разрешително  за водовземане чрез изградени съоръжения       от повърхностен воден обект- р....

ОБЯВА
25.02.2021
Уведомяваме жителите на гр. Рудозем, община Рудозем, че със Заповед №107/24.02.2021 г. е допуснато изменение на ПУП-ПРЗ за имот пл. № 893 попадащ в УПИ...

ОБЯВА
17.02.2021
     Уведомяваме жителите на гр. Рудозем, община Рудозем, че със Заповед №89/17.02.2021 г. е допуснато изменение на ПУП-ПР за имот пл. № 69 попадащ в...

СЪОБЩЕНИЕ
17.02.2021
ДОИван Любомиров Тасев   С Ъ О Б Щ Е Н И Е С настоящото, на основание чл.18а, ал.10 от АПК във връзка с чл.131 от ЗУТ, се...

Търсене
АКТУАЛНИ СЪБИТИЯ