Новини
Резултати от проведените избори за народни представители 2021
05.04.2021
Резултатите на водещите политически сили на територията на община Рудозем1. ВМРО               -   1664. БСП           ...

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ
19.03.2021
 ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА РУДОЗЕМ  ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ       На основание чл.15 от Закона за...

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
18.03.2021

СЪОБЩЕНИЕ
10.03.2021

СЪОБЩЕНИЕ
02.03.2021

Обявления
ОБЯВА
13.05.2021
Уведомяваме жителите на община Рудозем, че със Заповед № 220/12.05.2021г. е допуснато изменение на Подробен устройствен план (ПУП)- План за регулация и застрояване (ПРЗ) за...

ОБЯВА
10.05.2021
   Уведомяваме жителите на община Рудозем, че със Заявление №Р-2148/05.05.2021г. е  поискано одобряване на ПУП-ПРЗ за УПИ II-КЖЗ и групови гаражи,имот №63207.503.43 в кв.50по плана...

ОБЯВА
29.04.2021
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

ОБЯВА
29.04.2021
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

ОБЯВА
29.04.2021
   Уведомяваме жителите на гр. Рудозем, община Рудозем, че със Заповед №207/29.04.2021г. е допуснато изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ II-КЖЗ и групови гаражи,имот №63207.503.43 в...

Търсене