Новини
ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ
17.09.2020

СЕДМИЦА НА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ 14 – 18 СЕПТЕМВРИ 2020 г.
16.09.2020

Покана за публично обсъждане
24.08.2020

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК ОБЩИНА РУДОЗЕМ! ЧЕСТИТА 60 - ГОДИШНИНА ОТ ОБЯВЯВАНЕТО НА РУДОЗЕМ ЗА ГРАД!
14.08.2020
Уважаеми жители и гости на община Рудозем, Поздравявам Ви с Празника на град Рудозем и с 60-годишнината от обявяването му за град! Във време...

Заповед №304/03.08.2020 г. относно режим на водоползването в гр.Рудозем, кв.Възраждане
04.08.2020

Обявления
Обява
21.08.2020
Уведомяваме жителите на община Рудозем, че със Заповед №326/20.08.2020г. е допуснато изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-озеленяване в кв.113 по плана на с. Чепинци, общ....

Обява
17.08.2020
Уведомяваме жителите на община Рудозем, че със Заповед №320/14.08.2020г. е допуснато изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-озеленяване в кв.112 по плана на с. Чепинци, общ....

Обява
10.08.2020
Уведомяваме Ви, че със Заповед № З-314/06.08.2020г. е одобрено изменение на (ПУП)-(ПРЗ) Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за имоти с идентификатори:...

Обява
07.08.2020
Уведомяваме жителите на община Рудозем, че със Заповед №311/05.08.2020г.  е допуснато изменение на Подробен устройствен план (ПУП)- План за регулация (ПР) за имот с идентификатор:63207.506.91,...

Обява
31.07.2020
Уведомяваме жителите на община Рудозем, че със Заповед №301/30.07.2020г.  е допуснато изменение на Подробен устройствен план (ПУП)- План за регулация (ПР) за УПИ II-КЖЗ в...

Търсене
АКТУАЛНИ СЪБИТИЯ