Отчет на бюджета на Община Рудозем
Отчет на бюджета на Община Рудозем за периода 01.01.2021 г. - 31.08.2021 г.
Отчет на бюджета на Община Рудозем за периода 01.01.2021 г. - 31.07.2021 г.

Шестмесечен отчет на бюджета на Община Рудзем за 2021 г.

Отчет на бюджета на Община Рудозем за периода 01.01.2021 г. - 31.05.2021 г.
Отчет на бюджета на Община Рудозем за периода 01.01.2021 г. - 30.04.2021 г.

Тримесечен отчет на бюджета на Община Рудозем за
 2021 г.

Отчет на бюджета на Община Рудозем за периода 01.03.2021 г. - 31.03.2021 г.

Отчет на бюджета на Община Рудозем за периода 01.02.2021 г. - 28.02.2021 г.

Годишен отчет на бюджета на Община Рудозем за периода 01.01.2020 г. - 31.12.2020 г.
Отчет на бюджета на Община Рудозем за периода 01.01.2021 г. - 31.01.2021 г.
Отчет на бюджета на Община Рудозем за периода 01.01.2020 г. - 31.12.2020 г.
Отчет на бюджета на Община Рудозем за периода 01.01.2020 г. - 30.11.2020 г.
Отчет на бюджета на Община Рудозем за периода 01.01.2020 г. - 31.10.2020 г.
Отчет на бюджета на Община Рудозем за периода 01.01.2020 г. - 30.09.2020 г.
Отчет на бюджета на Община Рудозем за периода 01.01.2020 г. - 31.08.2020 г.
Отчет на бюджета на Община Рудозем за периода 01.01.2020 г. - 31.07.2020 г.
Отчет на бюджета на Община Рудозем за периода 01.01.2020 г. - 30.06.2020 г.
ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ И ИЗТОЧНИЦИТЕ ЗА ТЯХНОТО ФИНАНСИРАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С МЕРКИТЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19
Отчет на бюджета на Община Рудозем за периода 01.01.2020 г. - 31.05.2020 г.
Отчет на бюджета на Община Рудозем за периода 01.01.2020 г. - 30.04.2020 г.

Отчет на бюджета на Община Рудозем за периода 01.01.2020 г. - 31.03.2020 г.
Отчет на бюджета на Община Рудозем за периода 01.01.2020 г. - 28.02.2020 г.
Отчет на бюджета на Община Рудозем за периода 01.01.2020 г. - 31.01.2020 г.
Отчет на бюджета на Община Рудозем за периода 01.01.2019 г. - 31.12.2019 г.
Отчет на бюджета на Община Рудозем за 2019 г.